ମନେ ପଡ଼େ - ଗପୁ


ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମୁଁ ଗପୁଥିବି ।

Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

Tuesday 11 May 2021

ମନେ ପଡ଼େ

Mane Pade - ମନେ ପଡ଼େ

ଏମିତି ସଞ୍ଜବେଳେ,
ଦୂର ଦିଗ୍‌ବଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାବେଳେ...

ଆଜି ବି ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ,
ଆଜି ବି ତମ ବାସ୍ନା ମୋ ପାଖେ ଉଡ଼େ,
ଆଜି ବି ତମ ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେପଡ଼େ...
ଆଜି ବି ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ...


ମାୟାବିନି ଜହ୍ନ
ମୋତେ ଦେଖି ହସେ
ତୁମକୁ ମୁଁ ଖୋଜେ
ଆଜିବି ମୁଁ ଖୋଜେ...

କଥା ଦେଇଥିଲ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ
ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ପଡ଼ୁନି କି ମନେ...

ଆଜିବି ରହିଛି ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ
ଆସିବ ଯଦି ମୁଁ କେବେ ମନେପଡ଼େ...

ଚମତ୍କାର ଲେଖନୀ ସହ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ !!🔥
ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦୁଇ ପଦ ଶବ୍ଦ ସଜେଇଦେଲି ।

- ମାଇତି ଶ୍ରେଷ୍ଠା

No comments:

Post a Comment