March 2016 - ଗପୁ


ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମୁଁ ଗପୁଥିବି ।

Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

Friday 4 March 2016

ଜୀବନ ଯନ୍ତାରେ ମଣିଷ

ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସେନାପତି 11:11 pm
ଜୀବନ ଯନ୍ତାରେ ମଣିଷ
ସତରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଏକ ଯନ୍ତା ସଦୃଶ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିଥାଏ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିଥାଏ । କାହିଁକି ନା, ମଣିଷର ରାତ୍ରୀର ନିଦ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସକାଳର ଆଗମନରେ ତା'ର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସ‌ହିତ ରଙ୍ଗିନ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟର ମଧ୍ୟ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।