July 2016 - ଗପୁ


ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମୁଁ ଗପୁଥିବି ।

Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

Sunday 31 July 2016

ରାଜନୀତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ

ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସେନାପତି 11:03 pm
ରାଜନୀତିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ
ରାଜାଙ୍କର ନିତୀ ହେଉଛି ରାଜନିତୀ । ଯେଉଁ ନିତୀ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ରାଜନିତୀ । ଆଦି ଯୁଗରୁ ଚଳି ଆସିଛି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନିତୀ । ସେହି ପୁରୁଣା ଯୁଗର ରାଜନିତୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ, ଶକୁନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ । ଶକୁନୀ ଥିଲେ ସେହି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜାନିତୀଜ୍ଞ ।