କାଗଜର ଅଭାବ - ଗପୁ


ଯେତେ ଗପିଲେ ବି ମୁଁ ଗପୁଥିବି ।

Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

Thursday 13 May 2021

କାଗଜର ଅଭାବ

କାଗଜର ଅଭାବ - Kagajara Abhaba

ପୃଥିବୀଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଓସାର
ପ୍ରେମର ସେ ସବୁ କଥା ।
ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ କାଗଜ ଅଭାବ
ନାହିଁ ମୋର ସେହି ବିଜ୍ଞ ମଥା !!


ପୃଥିବୀ କାହିଁ ଆକାଶଗଙ୍ଗାଠାରୁ ବଡ଼
ହେଉ ପଛେ ପ୍ରେମର କଥା ଆପଣଙ୍କର ।
ଲୋଡ଼ାନାହିଁ କାଗଜ, ବସିକି ଶୁଣେଇବେ,
ଟାଇପ୍ କରିଦେବି ଲାପଟପ୍‌ରେ ମୋର ॥

No comments:

Post a Comment